Naklejki, wizytówki i banery - czyli o druku

riałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do dr

Dodane: 29-03-2019 04:44
Naklejki, wizytówki i banery - czyli o druku naklejki żywiczne

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do dr