Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020

rami wykraczają one poza wymiary ładunków dopuszczanych tradycyjnie do transportu drogowego. Właśnie dlatego transport ciężki dodatkowo wymaga zawsze

Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020 przewóz wielkogabarytowy

A to wszystko ze względu na

Transport ponadgabarytowy, nazywany również ciężkim, to gałąź transportu zajmująca się ładunkami ponadnormatywnymi oraz nienormatywnymi. Swoimi wymiarami wykraczają one poza wymiary ładunków dopuszczanych tradycyjnie do transportu drogowego. Właśnie dlatego transport ciężki dodatkowo wymaga zawsze