Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020

i wykraczają one poza wymiary ładunków dopuszczanych tradycyjnie do transportu drogowego. Właśnie dlatego transport ciężki dodatkowo

Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020 transport nienormatywny

Transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy, nazywany również ciężkim, to gałąź transportu zajmująca się ładunkami ponadnormatywnymi oraz nienormatywnymi. Swoimi wymiarami wykraczają one poza wymiary ładunków dopuszczanych tradycyjnie do transportu drogowego. Właśnie dlatego transport ciężki dodatkowo